Magnetorecepce u zvířat

Mnoho organizmů používá magnetické pole Země pro svou orientaci. Některé bakterie jsou schopny syntetizovat magnetit a pasivně se natáčet do směru magnetického pole. U řady bezobratlých (např. u hmyzu, měkkýšů nebo korýšů) a u zástupců všech velkých skupin obratlovců byla demonstrována schopnost aktivně se orientovat magnetickým kompasovým smyslem. V poslední době navíc získáváme čím dál více důkazů o existenci „mapového smyslu“, tedy o jakési přírodou vynalezené GPS navigaci. Jakými mechanizmy magnetické pole Země živočichové vnímají? Jakým způsobem magnetickou informaci využívají? Co o magnetorecepci víme, co nevíme a jak se dozvědět více? Celý příspěvek

Science Café Praha o autonomních vozidlech

Hostem Science Café v Praze (2/2016) byl doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., z Ústavu aplikované informatiky v dopravě, Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Auta se každým rokem stávají chytřejší a samostatnější, vědecká centra i světové automobilky testují vozidla, která jezdí bez řidiče. Ke komerčním autonomním vozidlům však vede ještě dlouhá cesta, a to jak technologická, tak zejména legislativní a koncepční. Kdy nás tedy budou auta vozit sama? Stojí před námi výzvy spíše technického nebo etického rázu? A budou lidé o taková auta vůbec stát?

Zdroj: Science Café CZECH REPUBLIC

Celý příspěvek

Xaveer De Geyter Architects (XDGA)

Xaveer De Geyter_portretXaveer De Geyter (1957) působil deset let jako hlavní architekt v architektonické kanceláři jednoho z nejlepších architektů současnosti, Rema Koolhaase. V roce 1983 patřil do týmu architektů zpracovávajících revoluční návrh pro Carrefour v Bruselu, který se zapsal do poválečné historie belgické a evropské architektury. V roce 1988 založil vlastní studio věnující se architektuře i urbanismu. Navrhuje a realizuje své stavby a urbanistické plány pro města v Belgii, Francii i Nizozemí. Xaveer De Geyter rovněž vyučoval na slavných školách v Rotterdamu a Lausanne, jeho práci je věnováno několik knih včetně prestižního El Croquis, má za sebou řadu výstav i ocenění včetně nominací v mezinárodní Mies van der Rohe Award. Celý příspěvek

Záznam Science Café s Jiřím Patočkou o jedech kolem nás

Science Café

Po delší odmlce se do sítě měst, kde je Science Café doma, vrátil také Hradec Králové! V úterý 14. dubna 2015 v kavárně Náplavka přednášel prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. o nebezpečných látkách v našem okolí. Jak žít ve světě plném jedovatých látek, které nám mohou ublížit? Celý příspěvek

Co je zač jaderný chemik?

Martin Přeček

Ing. Martin Přeček, Ph.D.

Science Café 13.5.2014 s Martinem Přečkem

Jaderná chemie je vědní obor, který je stále poněkud zahalen tajemstvím, a to překvapivě i přes svůj slavný začátek a spojení se jmény Marie Curie-Skłodowské či akademika Františka Běhounka.

Kromě velmi zajímavého a cenného přínosu při výzkumu podstaty chemických prvků se přitom poznatky získané jadernými chemiky dostaly do každodenního užívání nejen v ostatních chemických vědách, ale i v běžném životě. Celý příspěvek