Drahý strýčku Hitlere (film. dokument)

‚Dear Uncle Adolf‘: documentary details fan letters sent to Hitler

Reklamy

Return to Auschwitz: How Israel keeps Holocaust memories alive

Return to Auschwitz: How Israel keeps Holocaust memories alive

Holokaust na Slovensku

Válečný dekameron

Masakr německých rodin v létě 1945

Masakr německých rodin v létě 1945

O masakrech páchaných na německém obyvatelstvu po druhé světové válce se ani dnes příliš nemluví. Pamětníků není mnoho a ti, co ještě žijí, se mnohdy ke tragickým událostem nechtějí vracet.

Další související články:

Heda Margoliová-Kovályová: Na vlastní kůži

Na vlastní kůži

Heda Margoliová-Kovályová
Edice Paměť

V knize Na vlastní kůži zachycuje Heda Kovályová-Margoliová, manželka Rudolfa Margolia, popraveného v politických procesech r. 1952, své životní vzpomínky od 2. světové války až do roku 1968: útěk z koncentračního tábora, posléze život v dusné atmosféře padesátých let, krutý úděl po mužově popravě v roce 1952. Kniha vyšla poprvé v r. 1972 v nakladatelství manželů Škvoreckých Sixty Eight Publishers v Torontu, byla přeložena do mnoha jazyků a setkala se se zcela mimořádným ohlasem.

Válečný dekameron: Věda ve službách války

Válečný dekameron: Věda ve službách války

Toto CD se dá poslouchat i sledovat. Vyniká totiž přehledným zpracováním všech důležitých událostí 2. světové války ve zvuku i obraze. Přináší řadu méně známých dokumentů a ty, o nichž jste zatím jen četli, nabízí k poslechu v originálu. Součástí projektu je i deset komponovaných dokumentárních pořadů Válečný dekameron, nabízejících mimo jiné málo známé souvislosti mezi 2. světovou válkou a naší současností. Nadto CD obsahuje unikátní interaktivní mapu, díky níž se na největší konflikt lidských dějin můžete zaměřit v dosud netušených souvislostech. Díky možnosti pohybovat s linií fronty uvidíte, jak rychle útočící vojska Německa, Itálie a Japonska postupovala kupředu, kam až se na svých cestách dostala a jak rychle je pak obránci hnali domů. To vše doplněno desítkami dobových fotografií

Celý příspěvek