Web: Václav IV.

Web: Václav IV.

V roce 1361 (26.února) se v Norimberku narodil syn císaře Karla IV., Václav. 25. června 1363, tedy před 650 lety byl korunován za českého krále. . Do historie vstoupil jako český král Václav IV., zpočátku i jako volený král římský. Osoba opředená mnoha mýty, pověstmi a divokými historkami – takové bylo jeho panování. Stojí za to, abychom o něm něco věděli.

Mohli bychom o Václavovi a jeho době číst dlouhé knihy. Ale pro řadu z nás by to nebylo moc zábavné – a brzy bychom na to zase zapoměli. Pojďme zkusit udělat něco mnohem zajímavějšího – některé věci sami vyzkoušet, vymyslet, nakreslit. Zkusit dobu panování Václava IV. prožít po svém. více na http://vaclav4.cz/index.php

Prof. Ivan Hlaváček: Dějiny promlouvají… (článek Adriany Krobové na webu Českého rozhlasu)

„Láska ke knihám je nemoc, která se nedá vyléčit, ale dá se s ní dobře žít.“ Tato slova prof. Ivana Hlaváčka zazní v pořadu Vstupte! o knihách a rukopisech pozdního středověku.

Čím vším jsou středověké dokumenty přitažlivé? Do jaké míry umožňují naše poznání minulosti? Jak se proměňuje vnímání pomocných věd historických a jaká témata otevřel v monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy? Odpovědi nabídnepořad Vstupte! s premiérou 31. ledna 2013.

Vstupte! s prof. Ivanem Hlaváčkem z 31.1.2013 (Český rozhlas Leonardo)

Vstupte! s prof. Ivanem Hlaváčkem z 31.1.2013

Čím vším jsou středověké dokumenty přitažlivé? Do jaké míry umožňují naše poznání minulosti? Jak se proměňuje vnímání pomocných věd historických a jaká témata otevřel v monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy? Odpovědi nabídnepořad Vstupte! s premiérou 31. ledna 2013.

Prof. Ivan Hlaváček při natáčení pořadu Vstupte!Foto: Adriana Krobová

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1950-1955, kde byl v roce 1990 jmenován profesorem a kde zároveň do ledna 2000 působil jako vedoucí Katedry pomocných věd historických. Jméno prof. Hlaváčka najdete v redakčních radách, vědeckých grémiích i mezinárodních organizacích. Jeho zaměřením je soubor pomocných věd historických, zejména středověká diplomatika, kodikologie a epigrafika. Věnuje se politickým, správním a kulturním dějinám s těžištěm v pozdním středověku – s důrazem na historii ústředních správních struktur říše a českého státu, dějiny knihoven i Regesta Imperii Václava IV. Prof. Hlaváček je autorem více než 300 studií v domácích i řadě zahraničních časopisů a sborníků, stovek recenzí, referátů a anotací v našich i zahraničních vědeckých periodikách. Mimo jiné patří také k významným autorům monografie Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy.

Vstupte! S Prof. Ivanem Hlaváčkem - historikem a členem Rady Učené společnosti ČR

V roce 2006 si Ivan Hlaváček s Robertem Tamchynou povídali v pořadu VSTUPTE! o Učené společnosti České republiky i tzv. Ďáblově bibli

Od literatury ke knihovnám a Lucemburkům
Například v 90. letech publikoval práci Dvůr a rezidence českých panovníků doby přemyslovské a raně lucemburské. Stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346. V roce 2005 vyšla práce Knihy a knihovny v českém středověku. Studie k jejich dějinám do husitství. Co bychom měli o takových tématech vědět a jak jako milovník knih hodnotí monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy?