Future Works

Future Works - Ein Film über ArbeitU nás v Kocourkově řešíme jednu kravinu za druhou a ani si nestačíme uvědomovat, jak je s námi manipulováno a jakou z toho mají manipulátoři prdel a peníze na účtu. Nejsme v tom sami, naši post-socialističtí sousedé z bloku RVHP a Varšavské smouvy také. A zatím nám ujíždí vlak. Třeba vlak s palčivými otázkami vývoje pracovního trhu, spravedlivého odměňování zaměstnanců a manažerů, nahrazování práce lidí prací robotů atd. Co se třeba občas podívat za humna a aspoň na chvíli se zastavit a pozorovat, čím se zabývá ten vyspělý svět hned za naší západní hranicí? Celý příspěvek

Reklamy

Proces s Miladou Horákovou a spol.

Milada HorákováV roce 1950 ještě nevysílala televize, a tak jedinou možností, jak proces sledovat, byl poslech rozhlasových záznamů. Československý rozhlas každý den natáčel průběh jednání na magnetofonové pásy a v rámci zpravodajství vysílal takzvané reportážní záběry – cenzurovaný sestřih dění u soudu. Celý příspěvek

Famákovy dějiny (rozhlasový dokument Petra Slintáka)

Famákovy dějiny

Famákovy dějiny

Generační uchopení historie a problematiky mocenské perzekuce prostřednictvím reflexe osudů filmového režiséra Vlastimila Venclíka.

Historie má různé podoby. O té „velké“ se zpravidla píše v učebnicích. Ta „malá“ je tvořena příběhy jednotlivců. Nemusí se jednat o významné historické osobnosti. I příběhy méně známých lidí dokáží výstižně reflektovat dějinné události. Takovým příběhem odrážejícím část české historie druhé poloviny 20. století je i tvůrčí cesta režiséra Vlastimila Venclíka, který byl v počátcích tzv. normalizace vyloučen z filmové akademie. Jeho školní film Nezvaný host zabavila státní bezpečnost a komorní ateliérové cvičení poté sloužilo jako jeden z důkazů údajné kontrarevoluce v Československu. Celý příspěvek

Válečný dekameron: Věda ve službách války

Válečný dekameron: Věda ve službách války

Toto CD se dá poslouchat i sledovat. Vyniká totiž přehledným zpracováním všech důležitých událostí 2. světové války ve zvuku i obraze. Přináší řadu méně známých dokumentů a ty, o nichž jste zatím jen četli, nabízí k poslechu v originálu. Součástí projektu je i deset komponovaných dokumentárních pořadů Válečný dekameron, nabízejících mimo jiné málo známé souvislosti mezi 2. světovou válkou a naší současností. Nadto CD obsahuje unikátní interaktivní mapu, díky níž se na největší konflikt lidských dějin můžete zaměřit v dosud netušených souvislostech. Díky možnosti pohybovat s linií fronty uvidíte, jak rychle útočící vojska Německa, Itálie a Japonska postupovala kupředu, kam až se na svých cestách dostala a jak rychle je pak obránci hnali domů. To vše doplněno desítkami dobových fotografií

Celý příspěvek