Chodí to na vaší škole jinak?

na naší školu

Návštěva pana prezidenta

Naši školu navštívil pan prezident

Posledních 14 dní jsme všichni žili nadcházející návštěvou pana prezidenta, který přijel 27. 1. 2016, aby nejprve podebatoval v ředitelně o připravovaném vinařském zákoně, a poté se zúčastnil diskuze se studenty naší školy. Celý příspěvek