Jiří Stránský: Budu zlobit dál

Srp a kladivoRedaktor mých glos Jaroslav Veis mi přeposlal dopis od Petra Dudka, vedoucího redakce aktuální publicistiky: Že ty naše tříminutové glosy jsou tak drahé, že si je Český rozhlas nemůže dovolit. Nevím, co říct, abyste pochopili, proč si nás Český rozhlas nemůže dovolit, pro mě je to spíš jen cosi jako návod na receptu: co je třeba udělat, abychom si v glosách nedovolovali něco, co si nemůže veřejnoprávní rozhlas dovolit vůči několika málo osobám, které nedovolí, aby takoví nýmandi, co říkají ty glosy, si bez cenzury dovolovali na ně. Celý příspěvek