Famákovy dějiny (rozhlasový dokument Petra Slintáka)

Famákovy dějiny

Famákovy dějiny

Generační uchopení historie a problematiky mocenské perzekuce prostřednictvím reflexe osudů filmového režiséra Vlastimila Venclíka.

Historie má různé podoby. O té „velké“ se zpravidla píše v učebnicích. Ta „malá“ je tvořena příběhy jednotlivců. Nemusí se jednat o významné historické osobnosti. I příběhy méně známých lidí dokáží výstižně reflektovat dějinné události. Takovým příběhem odrážejícím část české historie druhé poloviny 20. století je i tvůrčí cesta režiséra Vlastimila Venclíka, který byl v počátcích tzv. normalizace vyloučen z filmové akademie. Jeho školní film Nezvaný host zabavila státní bezpečnost a komorní ateliérové cvičení poté sloužilo jako jeden z důkazů údajné kontrarevoluce v Československu. Celý příspěvek